Določen delilnik

koeficient, ki se uporablja za izračun obresti na depozite in je enak razmerju števila koledarskih dni v letu do obrestne mere.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.