ODSTOJNA STRUKTURA

vrsta organizacijske strukture, razvite v interesu velikih organizacij, za katere funkcionalne strukture ne prenehajo učinkovati. Struktura razdelitve je notranja struktura organizacije, v kateri se znotraj funkcijskih oddelkov (proizvodnja, trženje itd.) Oblikujejo manjše entitete, ki niso več dodeljene po funkciji, temveč po proizvodu, tipu stranke ali geografski regiji. Obenem naloge, ki so skupne celotni organizaciji - upravljanju osebja, pravnih vprašanjih, financah itd. - so dodeljene uslužbencem

slovar za poslovne izraze. Akademik. ru. 2001.