Sestav

Uradna izpostavil del podjetja ali ustanove, skupaj s svojimi povezanimi delavcev, določeno vrsto nalog in je odgovoren za izvajanje nalog, ki so jim dodeljene. Običajno se enote dodeljujejo na podlagi skupnega dela opravljenega dela. Obstajajo funkcionalne in proizvodne razdelitve

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.