Oddelek za vrednostne papirje

izdaja delnic in drugih vrednostnih papirjev z razčlenitvijo po bankovcih ali po zaslugah. Bankovci različnih serij se izdajajo na papirju ustrezne barve.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.