Odsek tveganj Sekundarni

zmanjšanje zavarovalnega tveganja zaradi pozavarovanja.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.