Oddelek za tveganje Primarni

zmanjšanje zavarovalnega tveganja s privabljanjem več zavarovalnic za sodelovanje pri tveganju.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.