"DIVING"

kratka zamuda pri izterjavi tržnih pogojev ali rahlo spremembo cen na borzi, navadno navzdol.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.