Razmerje izplačil dividend

koeficient, izračunan kot razmerje med dividendo in dobičkom na en skupni delež.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.