Dividende na vloženi kapital v zadrugo

dividende izplača v odvisnosti od velikosti deleža prispevkov sodelovanja držav, ki na začetku preteklega poslovnega leta, in dobičku za leto.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.