Dividenda neuveljavljena

dividende, ki jih delničarji niso prejeli, navadno majhni.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.