Dividenda začasna

plačilo deleža letne dividende za del leta.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.