Skriptiranje dividend

dividenda z obvezno plačilno obveznostjo v prihodnosti, če je ni mogoče pravočasno plačati.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.