Dividenda Relativna

razmerje med tekočimi dividendami za leto in tržno vrednostjo delnice za izračunani datum.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.