Lastništvo dividend

dividenda, ki jo je plačala premoženje, ob upoštevanju njegove tržne vrednosti na dan objave dividend.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.