Dividend Privilegiran

dividende, izplačane na prednostne delnice v višini trdnega odstotka na nominalno vrednost delnice.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.