Izhod iz dividende

Glej. Delež relativni

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.