Možnost dividende

dividenda z lastninsko pravico do izbire načina plačila: z denarjem ali novimi delnicami.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.