Dividenda na vgrajenem kapitalu

dividende, izdane delničarjem, odvisno od vrednosti vloženega kapitala in rezultatov dobička družbe za četrtletje, pol leta, leto.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.