Dividenda Nekumulativna

dividende za prednostne delnice, ki niso nakopičene in se ne izdajo lastniku delnice, kot je odločil vodstvo delniške družbe.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.