Dividend Mandate

(pooblastilo za dividende) Dokument, s katerim delničar obvesti družbo, kateri mora plačati zapadle dividende.

Podjetje. Pojasnilni slovar. - M .: "INFRA-M", Založba "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams in drugi. Splošno besedilo: DE. n. Osadchaya IM. 1998.