Dividendni dolg

dividende za kumulativne prednostne delnice, ki niso bile prijavljene na tekoči dan.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.