Dividend Intermediate

Glej. Dividenda je začasna

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.