Dividenda v vrsti delnic

dodatne brezplačne delnice, izplačane namesto dividend.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.