Dividend Final

dividende, plačane glede končnih rezultatov za leto.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.