Dividend Kumulativna

dividende niso bile plačane pravočasno in jih je treba razdeliti na naslednja plačila.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.