Dividend Capitalized

In. Dividenda, namenjena povečanju osnovnega kapitala.
B. Cena delnice, ki ustreza znesku denarnega kapitala, ki pri posojilu daje dohodek, enak dividendi, prejeti na delnice.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.