Dividendni bon

redno izplačana dodatna dividenda.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.