Dodatek za dividende

dividende, ki se izplačajo AO v obliki delnic ali denarja poleg letne dividende.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.