Vertikalna raznolikost

diverzifikacija, ki se nanaša na faze obdelave, sestavljanje enega izdelka.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.