Diverzifikacija tveganja

A. Podjetniška dejavnost je izpostavljena več vrstam tveganj.
B. Poklicno zavarovanje.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.