Diverzifikacija likvidnosti

Diverzifikacija kapitalskih naložb po zapadlosti za zagotovitev likvidnosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.