Diverzifikacija naložb v vrednostne papirje

Eng. diverzifikacija depozitov
proces učinkovitega upravljanja portfelja vrednostnih papirjev, ko je naložba sredstev v različne vrednostne papirje. Menijo, da naložba v vsako vrsto vrednostnih papirjev ne bi smela biti večja od 10% celotne vrednosti portfelja. D. c. je razdeljen po vrstah vrednostnih papirjev, področjih dejavnosti AO, regijah in državah, zapadlosti (za obveznice).

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.