Diverzifikacija izvoza

. diverzifikacija izvoza
Razširitev obsega izvoznih izdelkov in storitev za povečanje izvoza. Najboljše rezultate dosežemo s povečanjem deleža strojev, opreme, končnih izdelkov ali polizdelkov v izvozu ob hkratnem zmanjšanju deleža surovin.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.