Stopnja popusta

koeficient, ki prinaša obrestno mero od prihodnje vrednosti do sedanjega.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.