Zavrzi

zavrzi
RELEASE, -yosh, -shine; - zlobni; sove.

Pojasnilni slovar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.