Razmerje neposrednih stroškov dela

koeficient, ki označuje delovno intenzivnost izdelkov. Izračuna se kot razmerje med vrednostjo živega dela in produkcijo proizvodnje do njegove vrednosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.