Globina trga

obseg trga surovin po tej ceni.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.