Razmerje dolga

koeficient, izračunan kot razmerje med višino dolga in vrednostjo kapitala.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.