Dolg brezupen

dolga, ponavadi v obliki dela terjatve, pri kateri je arbitražno sodišče zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika poravnalo.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.