Debit Direct

angleščina. direktno obremenitev
zahtevo imetnika računa, da prenese zneske s svojega računa za preverjanje na račun tretje osebe. Velikost zneska ni določena vnaprej: tretja oseba sama določi svojo vrednost in zahteva plačilo s strani banke.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.