Analiza podatkov

statistične študije, povezane z izračunom večdimenzionalnega sistema opazovalnih podatkov, ki imajo veliko parametrov. AD je razvrščen kot:
1. Opisovanje nekaterih parametrov prek drugih in izdelava novih parametrov.
2. Jezik za predstavitev informacij o kvantitativni analizi.
3. Kvalitativna analiza.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.