Kulminacija kupcev

močno povečanje cen delnic.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.