Navedba valute Posredna

Kotacija tujih valut, v kateri je enota nacionalne valute enaka določenemu številu tujih valutnih enot.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.