KULTURA

Skupek materialnih in duhovnih vrednot, življenjskih pogledov, vzorcev vedenja, norm, metod in metod človeške dejavnosti: odraža določeno raven zgodovinskega razvoja družbe in človeka; vsebovani v objektivnih, materialnih nosilcih; in prenese na naslednje generacije

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.