Credit država

kredit v obliki državnega posojila v katerem posojilojemalec deluje kot država, ampak kot upnik - fizičnih in pravnih oseb.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.