Kreditni osebni

posojilo, odobreno posameznemu posamezniku.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.