Kreditno zavarovani

, po katerem garant povrne upnika za izgube v primeru zavrnitve posojilojemalca, da izpolni svoje obveznosti.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.