Kredit zamrznjen

posojilo, za katerega so sredstva začasno odložena.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.