Kreditni proračun

posojilo, zagotovljeno iz proračunskih sredstev za predvideni namen.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.