Kreditni Blank

angleščino. kreditno posojilo brez kredita
brez varščine po vrednostih vrednostnih papirjev ali vrednostnih papirjih. Banke zagotavljajo industrijskim, komercialnim in kmetijskim podjetjem ter zasebnim posameznikom. C. b. večinoma stranke, ki imajo dolga poslovna razmerja z banko, se zanašajo na njihovo finančno poslovanje in imajo visoko solventnost. Odstotek K. b. razlike, najnižjo raven določijo veliki monopoli.

Slovar poslovnih izrazov. Akademik. ru. 2001.